Bieszczadzka Karta Turysty

 

Z Bieszczadzką Kartą Turysty taniej. Każdy posiadacz takiej karty uprawniony jest do otrzymania 20% rabatu przy zakupie karnetów na siłownię i fitness.

• Karta Turysty uprawnia do zniżek na wybrane produkty i usługi udzielanych przez Partnerów uczestniczących w programie w czasie obowiązywania karty.

Wszelkie informacje o Bieszczadzkiej Karcie Turysty i partnerach honorujących kartę można zanleźć na stronie.

WWW: http://www.bieszczadzkakartaturysty.pl/