Prezentacja kandydata

AKTUALNOŚCI

WITOLD SKIBA 

Kandydat do Rady Miasta Krosna

Lista nr 13 poz. 9

Lat 52, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Wykształcenie wyższe  w zakresie rehabilitacji ruchowej i zarządzania systemem ochrony zdrowia. Od 1994r przedsiębiorca, zarządzający przychodniami medycznymi w Krośnie oraz Iwoniczu.                                                                          Podmioty lecznicze: NZOZ Centrum Zdrowia EUROMED Sp. z o.o. i  NZOZ Zakład Leczenia Chorób 
Narządu Ruchu funkcjonują obecnie w kapitałowej GRUPIE EUROMED.  Poza sprawami  z zakresu ochrony zdrowia, zaangażowany w  biznesowe przedsięwzięcie: KLUB EUROGYM stworzony z myślą o wszystkich, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych miłośnikach sportu i zdrowego trybu życia.

Radny Miasta Krosna  w kadencji: 2014 – 2018,  członek komisji stałych Rady Miasta Krosna:

 

  • Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
  • Gospodarki Komunalnej,Samorządu,Ochrony Środowiska
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna od grudnia 2017 r.                            

Realizując obowiązki Radnego kadencji: 2014 – 2018:

Zaangażowany w wypracowanie przez Samorząd i Gminę Krosno nowego, odpowiadającego aktualnym potrzebom mieszkańców, zabezpieczenia dostępu do świadczeń medycznych oraz prospołecznych ( senioralnych i dziecięcych ), w obszarach niedostatecznie zabezpieczonych przez NFZ, Rząd RP oraz projekty samorządowe.

Inicjujący działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym w dzielnicach Śródmieście i Krościenko Niżne:

 

  • ulica Bursaki:  wprowadzenie rozwiązań w infrastrukturze drogowej mających na celu ograniczenie prędkości oraz zapobieganie negatywnym skutkom zdarzeń drogowych,
  • ulica Chopina: budowa i modernizacja chodnika, połączenie go z sąsiednią Gminą Krościenko Wyżne oraz Parkiem leśnym „Dębina”. Sukcesywne wprowadzanie rozwiązań    w infrastrukturze drogowej, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom zdarzeń drogowych,

Od początku kadencji zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna, a od grudnia 2017 jej przewodniczący. Wybrany i obdarzony poparciem do pełnienia tej funkcji, również głosami radnych opozycji.

 

Hobby: zamiłowany podróżnik.

CELE DO OSIĄGNIĘCIA W PEŁNIENIU FUNKCJI RADNEGO:


W skali makro:

a) wypracowywać i lobbować za tworzeniem warunków na terenie Gminy Krosno do łatwiejszego i bezpieczniejszego zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, głosując za mechanizmami, które zwiększą zatrudnienie i zahamują odpływ młodej, wykształconej siły roboczej z miasta,

b) wspierać działania mające na celu pozyskanie i „uzbrajanie" przez Gminę Krosno terenów pod budownictwo społeczne realizowane przez TBS,

c) wspierać politykę opiekuńczą Gminy nad młodym pokoleniem( żłobki ) i edukacyjno - rekreacyjną ( przedszkola, szkoły, obiekty aktywności ruchowej i kulturalnej ) nakierowaną na pełne zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Krosna oraz przyciągającą mieszkańców gmin sąsiednich do naszego Miasta,

d) lobbować za zabezpieczeniem potrzeb Seniorów, w rozumieniu, ułatwienia im dostępu, ( również finansowego / bony /, poza zniżkami z miejską kartą mieszkańca ), do całościowej oferty Gminy Krosno,

e) wspierać modernizację infrastruktury drogowej Miasta Krosna i Linii kolejowej 108 w miejscach kolizyjnych, poprzez zrealizowanie pełnej koncepcji bezkolizyjnego przebiegu przedmiotowej linii kolejowej,

f) wspierać kontynuację projektowania i wykonania obwodnicy Krosna tzw. Drogi G ( z priorytetem części o przebiegu: ul. Słoneczna – ul. Sikorskiego – ul. Korczyńska ) oraz zaplanowanie połączeń miasta z drogą ekspresową S19.

W skali mikro:

a) zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym: pieszych, rowerzystów i osób poruszających się samochodami na terenie dzielnicy Krościenko Niżne,

b) modernizacja dróg i chodników w/w dzielnicy,

c) budowa przedmiotowej infrastruktury w miejscach, gdzie powstały lub mogą powstać nowe skupiska mieszkalne w dzielnicy oraz wykorzystanie w tym celu terenów wzdłuż rzeki Wisłok, łącząc tereny rekreacyjne Miasta z Dzielnicą Krościenko Niżne,

d) „otworzenie DDL PUCHATEK" na wielopokoleniowe zapotrzebowanie mieszkańców Dzielnicy w zakresie kultury, rekreacji, edukacji i spotkań towarzyskich poprzez wprowadzenie doświadczonego i stałego animatora działającego pod nadzorem RCKP i reorganizację funkcji pomieszczeń DDL.,

e) wsparcie działań Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 i Rady Rodziców mające na celu modernizację i rozbudowę szkoły oraz przedszkola,

f) dokończenie zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Chopina i ogródków działkowych wraz z realizacją projektu Parku Sensorycznego.

 

HASŁO WYBORCZE: #WPROWADZAMYKROSNOWRUCH


SKIBA TOP BANER KROSNO 112

 

// wszystkie aktualności